Konferencja naukowa

MET2020

Metodologia Badań Statystycznych 

Warszawa

Konferencja naukowa

MET2020

Metodologia Badań Statystycznych 

Warszawa

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym organizatorzy konferencji naukowej „Metodologia Badań Statystycznych MET2020” – Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne – infomują, że konferencja odbędzie się w roku 2021

Konferencja Metodologia Badań Statystycznych MET2020 to trzecia z cyklu konferencji naukowych, które będą miejscem spotkań ekspertów statystyki publicznej polskiej i międzynarodowej, z przedstawicielami: środowiska naukowego, decydentów i praktyków zarządzania oraz biznesu i użytkowników badań statystycznych.

Celem konferencji, planowanych wystąpień i debat, jest poszukiwanie najwłaściwszych podejść i metod badawczych w obliczu zmieniających się warunków funkcjonowania statystyki oficjalnej. Debaty prowadzone w czasie konferencji będą miały na celu wyznaczenie innowacyjnych przedsięwzięć wobec wyzwań i zadań stawianych przed statystyką publiczną. Stąd koncentracja na metodologicznych problemach procesów generowania i analizy danych w badaniach reprezentacyjnych, pełnych (spisach) oraz danych pochodzących ze źródeł pozastatystycznych (administracyjnych i nowych źródeł danych, takich jak Big Data). Konferencja MET2020 to również dyskusje na temat usprawnień w zakresie komunikowania i udostępniania wyników badań, cechujących się wysoką jakością i wiarygodnością. 

 

 

Bloki tematyczne stanowią wstępną propozycję sesji z sugestią elastycznej interpretacji występujących w nich nazw dziedzin i problemów metodologicznych.

Bloki tematyczne:

 • Statystyka matematyczna
 • Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów
 • Statystyka ludności
 • Statystyka społeczna
 • Statystyka gospodarcza
 • Statystyka regionalna
 • Analiza i klasyfikacja danych
 • Big Data i dane statystyczne
 • Statystyka polska na arenie międzynarodowej
 • Statystyki w statystyce publicznej
 • Historia polskiej statystyki, metody statystyczne w badaniach historycznych
 • Komunikacja statystyki i edukacja statystyczna